Lingua Inglese IA - Prof. Gatti

Lingua Inglese ID - Prof. Gatti

Lingua Inglese IL - Prof. Gatti

Lingua Inglese IIA - Prof. Gatti

Lingua Inglese IVG - Prof. Gatti

Lingua Inglese VD - Prof. Gatti

Lingua Inglese VG - Prof. Gatti

Corso PON - Lingua Inglese Classi I - Prof. Gatti e Prof.ssa Rinaldi

Corso PON - Lingua Inglese Classi II - Prof. Gatti e Prof.ssa Rinaldi